بوستان بسیج مشهد

 

یکی از پارک های وسیع مشهد پارک بسیج است که درشمال شرقی مشهد و در حاشیه صدمتری کمربندی فجر و در اراضی تلگرد واقع شده است . این پارک با وسعت 160000 متر مربع از امکانات مختلف از قبیل ساختمان های اداری و تأسیساتی و انبار و هم چنین مسجد ، بوفه اغذیه و قرائتخانه و آبخوری و زمین های بازی کودکان و سرویس های بهداشتی برخوردار است. این پارک درسال ۱۳۷۸ تأسیس شده است و در فضای سبز آن انواع درختان از قبیل اقاقیا افرا ، چنار ، توت، اش ، گردو، زیتون ، سرو، کاج و گونه های درخچه ای یاس و رز ودیگر گیاهای زیتونی به چشم می خورد. با اتمام پروژه های دردست اجرای سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ، این پارک بیش از پیش مورد استفاده زائران تور مشهد و ساکنان مشهد قرار خواهد گرفت.

 

بوستان بسیج مشهد

 

بوستان بسیج مشهد

نوشتن دیدگاه