جنگل پسته خواجه در مشهد

 

روستای چهچهه در۱۰۰ كیلومتری مشهد قرار دارد و ۷۰ كیلومتر آن جاده اصلی و ۳۰كیلومتر آن جاده فرعی میباشد .فاصله این روستا تا شهر كلات نادر نیز ۱۰۶ كیلومتر است . جنگل های پسته خواجه در روستای چهچهه در بخش زاوین كلات نادر قرار دارد . جنگلهای پسته خواجه بزرگترین جنگل پسته وحشی شهرستان كلات نادر است . این جنگل که از دیدنی های تور مشهد است در مجاورت مرز تركمنستان واقع شده است . جنگل پسته خواجه را می توان به درستی به عنوان یکی از ذخایر طبیعی و منحصر به فرد و بانک ژن پسته وحشی Pistacea vera درکشور ایران و حتی خاور میانه قلمداد نمود . گونه اصلی و غالب این ذخیره گاه جنگلی درختان پسته می باشند که به همراه سایر گونه های درختی و درختچه ای مانند داغداغان، ارس (به صورت محدود) انجیر، نسترن و شیر خشت در این منطقه استقرار یافته است. 

 

 

 

نوشتن دیدگاه