رودخانه کشف رود در مشهد

 

رودخانه کشف رود از دیدنی های تور مشهد از شمال مشهد می گذرد و اعتبار تاریخی بسیاری دارد. خط سیر این رود، راه بازرگانی بسیار بزرگی بوده که مرو، هندوستان و چین را به بین النهرین متصل می ساخته و آثار تاریخی معتبری که برحاشیه کشف رود هنوز پا برجاست، گواهی بر اهمیت این رهگذر بزرگ است.شعبه ای از کشف رود از کوه های هزار مسجد و شعبه دیگر آن از کوه های بینالود سرچشمه گرفته و از شمال شهر می گذرد. کشف رود در بهار نسبتاً پر آب است و اطراف مسیر خود را مشروب نموده، از غرب به شرق جریان دارد و در پل خاتون واقع در دهکده تاریخی زورآباد شهرستان صالح آباد از توابع تربت جام وارد هریرود می شود و از آنجا به بعد، رودخانه تجن نام گرفته و به سمت ترکمنستان ادامه می‌یابد و در ریگزارهای ترکمنستان فرو می‌رود. طول رودخانه کشف رود ۲۹۰ کیلومتر است.

 

نوشتن دیدگاه