سنگ نگاره شتر سنگ در مشهد

 

سنگ نگاره شتر سنگ مشهد بر کناره راه شهر مشهد شاندیز نزدیک به روستای درخت بید واقع شده است و سنگ های بزرگی مرسوم به شتر سنگ بر روی آن نقش بسته است که برای گردشگران تور مشهد بسیار جذاب است. بر این سنگ نگاره نقوشی از قبیل شیر، بز کوهی، گاو، میش و انسان های شکارچی نقش بسته است که می توان قدمت آن ها را به دوران نوسنگی نسبت داد. سنگ نگاره های کشف شده در اینجا به احتمال فراوان نشأت گرفته از تجربیات عینی و باورها و اعتقادات و نگرش پیشینیان به محیط زیست است. برای حکاکی روی این سنگ از جسمی سرتیز استفاده شده که حرکت این جسم در جهت های مختلف مشهود است. بیشترین نقوش سنگ نگاره مربوط به طرح حیوانی از جمله بز کوهی، شتر دو کوهانه، گاو کوهاندار و احتمالاً یوز پلنگ است که در میان آنها نقش درخت یا گیاه به صورتی خاص مشاهده می شود. نکته حایز اهمیت در این سنگ نگاره وجود نقوش گاو کوهاندار و شتر دو کوهانه است که به اعتقاد جانورشناسان، خاستگاه این گونه از شترها صحرای گبی مغولستان بوده است.

 

 

نوشتن دیدگاه