مجتمع تجاری نیکا مشهد

مجتمع تجاری نیکا مشهد از جمله مراکز خرید مشهد می باشد که در خیابان جانباز قرار گرفته است. مجتمع تجاری نیکا مشهد دارای برندهایی معروف است که مسافران تور مشهد قادر خواهند بود از آن ها بازدید نمایند. بیشتر فروشگاه های این مرکز خرید را پوشاک تشکیل داده است.

 

مجتمع تجاری نیکا مشهد

تصویر مجتمع تجاری نیکا مشهد

مجتمع تجاری نیکا مشهد

تصویر مجتمع تجاری نیکا مشهد

 

نوشتن دیدگاه