مدرسه نواب مشهد

این مدرسه از بناهای معتبر دوره صفوی در شهر مشهد است که امروزه در حاشیه شمالی خیابان شیرازی قرار دارد که از معماری ایرانی اسلامی و منحصربفردی برخوردار میباشد که در زمان شاه سلیمان صفوی به همت میرزا ابوصالح رضوی در سال 1086ق با 75 حجره در دو طبقه بنیان گردیده است. بنای مزبور در سال 1368 به طور کامل تخریب و دوباره تجدید عمارت شد.

 

نوشتن دیدگاه