موقعیت جغرافیایی مشهد

 

مشهد مقدس مرکز شهرستانی به همین نام در استان پهناور خراسان رضوی است که به لحاظ موقعیت از شمال به شهرستان کلات، از شمال‌غربی به درگز، از غرب به چناران و نیشابور و از شرق به سرخس و تربت‌جام محدود می‌گردد. این شهر در انتهای جنوبی دشت توس واقع شده و رشته کوه هزارمسجد در شمال‌شرقی و رشته کوه بینالود در غرب و جنوب‌غربی آن قرار دارد. مهمترین رشته کوهی که با جهت شمال‌غربی‌ـ جنوب‌شرقی این ناحیه را در بر می‌گیرد اژدرکوه با ارتفاع تقریبی3000 متر است. شهر مشهد از آب و هوای معتدل و متمایل به سرد و خشک با مقدار حرارت سالیانه 7/13 درجه برخوردار بوده و از سطح دریاهای آزاد 2/999 متر بلندتر می‌باشد. شهرستان مشهد دارای 4 بخش مرکزی، احمدآباد، رضویه و طرقبه 5 شهر به نام‌های مشهد، ملک‌آباد، رضویه، طرقبه، شاندیز و 13 دهستان است.

 

 

نوشتن دیدگاه