چشمه گیلاس در مشهد

 

چشمه گیلاس از دیدنیهای تور مشهد در جلگه سر سبز توس قرار دارد و فاصله آن تا مشهد 48 کیلومتر است . چشمه گیلاس که با نام چشمه گلسب در متون تاریخی از آن یاد می شود، ‌به علت واقع شدن در شرایط خاص جغرافیایی همیشه دارای آب است، این چشمه در محل اختلاف سطح دو جلگه توس و مشهد و وضع خاص ارتفاعات نزدیک آن (وه عمارت) از مخزن آب فراوانی در شمال چشمه بهره مند می شود. عمق چشمه 4 تا 5 متر و ارتفاع آن از سطح دریا 1010 متر است.

 

 

نوشتن دیدگاه