گنبد طلا و گلدسته‌ها

اگر با تور مشهد به مشهد سفر میکنید حتما از جاهای دیدنی مشهد  دیدن کنید .مشخص‌ترین نماد و نشانه مشهد الرضا گنبدی طلایی مرقد امام رضا است که از دور دست‌ها قابل رویت بوده و آرزوی زیارت آستان نورانیش را در  دل ها و یادهای بازدید کننده از تور مشهد زنده می‌کند. گفته شده است که اولین گنبد به دستور سلطان سنجر سلجوقی و به اهتمام وزیرش "شرف الدین قمی" بر فراز مضجع حضرت بنیان گردید. در عهد صفویه ابتدا شاه طهماسب (930 تا 984ق) گنبد را مطلا کرد و سپس شاه عباس اول (996 تا 1038ق) پایه های گنبد را با خشت‌های طلا پوشاند.

میتوان به دیگر معماری حرم مطهر حضرت رضا(ع) مجموعه مناره‌ها و یا گلدسته‌های آن اشاره کرد. نحوه محاسبه معماری گنبد طلا و دو گلدسته قدیمی به لحاظ تقارن دید، به ویژه از خیابان‌های اصلی مشهد به سوی حرم مطهر به نحوی است که از هر سو گنبد طلا بین دو مناره مزبور دیده می‌شود.

نوشتن دیدگاه